MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Anderledes undervisning

På Felsted Centralskole bestræber vi os på at have en balance mellem traditionel undervisning og anderledes uger/dage. Vi tror på, at et godt mix er med til at skabe robuste elever, som er nysgerrige på læring.

I vores tre faser bestræber vi os på at eleverne skal ud af det klassiske skolerum fra tid til anden, for at blive inspireret til at få lysten til at lære meget mere. Vi kommer ud af huset så ofte det kan lade sig gøre.

I indskolingen niveaudeler vi eleverne i dansk og matematik. De tager på naturskolerne i kommunen og undersøger naturen og kommer i virksomhederne omkring os i kommunen.

 

På mellemtrinet er man med i forskellige projekter som “microbit”, “plant et træ” - i forbindelse med disse projekter er der arrangementer som vi deltager i. Vi besøger desuden naturskolerne og vi deltager i matematikløb inde i byen.

 

I udskolingen bestræber vi os på at gøre eleverne mere robuste i form af forskelligheden i undervisningen. Vi bestræber os på at komme ud i den virkelige verden og besøge firmaer eller udstillinger. Eleverne skal gennem egne erfaringer være med til at skabe undervisningen sammen med læreren og dem selv. De oplever i denne periode også mere projektorienteret undervisning.

 

Fagdage spiller en stor rolle i vores mulighed for at fordybe os i de enkelte fag. Vi kan komme ud af huset og se en anden form for dagligdag. Vi kan få inspiration til hvordan andre mennesker tænker og eleverne skal forholde sig kritisk og reflekterede overfor nye tankegange.

 

Anderledes undervisning skal være med til at give lærerne og eleverne en bredere relation til hinanden så eleverne i sidste ende er klar til en videregående uddannelse.

 

Alle tre faser har velkomstdag, motionsdag, innovations- og naturfaglig uge m.fl.