Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Om Felsted Centralskole

Om Felsted Centralskole

Felsted Centralskole er placeret i et aktivt lokalsamfund i den østlige del af Aabenraa kommune med rigtig gode og store udenomsarealer og en hal beliggende ved skolen.

Vi er en overbygningsskole, som får elever fra Varnæs Skole og Kliplev Skole. På skolen har vi ca. 280 elever og 25 pædagogiske medarbejdere. Derudover er der sekretær, en serviceleder. Skolen er et-sporet op til 6. kl. og to-sporet i 7.- 9. kl. Der er tre afdelinger; indskoling og SFO (0.-2. klasse), mellemtrin (3.-6. klasse) og udskoling (7.-9. klasse).

Vi har søde, dygtige og hjælpsomme elever. Generelt klarer vores elever sig fint ved prøverne og lykkes med at komme videre i uddannelsessystemet.

På Felsted Centralskole værner vi om fællesskabet og respekterer hinandens alsidighed, såvel elever som forældre. På elevsiden har vi særligt fokus på medansvar, trivsel, gode relationer og faglighed, og eleverne er én gang i skoleforløbet på lejrskole/skolerejse.

Vi er en skole som har ambitioner om, at ruste vores elever til den nye digitale og teknologiske virkelighed. Derfor er vi en skole med iPad til alle elever fra 3. klasse og opefter, og vi arbejder fortsat med at implementere og dygtiggøre os på området og skabe god og nyttig læring via digitale medier. Vores fokus at gøre vores elever til kompetente og kritiske brugere af de nye digitale muligheder. Forventningen er, at alle elever anvender iPad/digitale medier til deres prøver fremadrettet.

I det kommende skoleår er vores primære fokusområder: struktur, relationer og faglighed. Som skole arbejder vi ud fra, at ”hjælpe eleverne med at dygtiggøre sig”. Vi forsøger at skabe muligheder for niveaudeling i de mindste klasser og prøver at parallel lægge så meget undervisning som muligt, så det også er praktisk muligt for eleverne at deltage i undervisningen på det niveau der giver mest udbytte for eleven. Udover niveaudeling og sammenlagte timer har Felsted Centralskole en række ressourcetimer, der anvendes til vores vejledere i matematik, læsning, it og tidlig sprogstart. På den måde forsøger vi at skabe den røde tråd for den enkelte elev, og her ligger en af vores store udviklingsopgaver de kommende år.

Felsted Centralskole er certificeret bevægelses- og idrætsskole, samt breddeidrætsskole. Medarbejderne har deltaget i et KOSMOS-projekt, hvilket betyder, at personalet har gennemgået et kursusforløb med fokus på bevægelse. Dette er en del af Sund Skole-projektet. Alle idrætslærere har deltaget i et toårigt forløb med seks undervisningsgange for at skabe den røde tråd i idræt.

På Felsted Centralskole har vi en stabil og dygtig medarbejderstab, hvor erfaring og nytænkning går hånd i hånd. Pædagoger og lærere bidrager på bedste vis med hver deres kompetencer i en positiv ånd. På medarbejdersiden har vi fokus på social kapital og trivsel.

Ledelsesteamet består af skoleleder og afdelingsleder. Ledergruppen på Felsted Centralskole består udover ledelsesteamet af en serviceleder og sekretær.

Dokumenter