MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Forældresamarbejde

Vi ønsker at inddrage forældrene som aktive medspillere. Vi synes det er vigtigt at forældrene er en del af deres børns udviklings- og læringsprocesser. Derfor medtænker vi forældrenes ressourcer og involverer dem i skolens daglige virke bedst muligt. Før forældrene kan blive en del af deres børns læring og indgå i skole-hjem-samarbejdet kræver det bl.a.:

 

  • at forældrene får indsigt i og viden om skole-hjem-samarbejdet
  • at der skabes en fælles forståelse af barnet som elev
  • at der samarbejdes med forældrene ud fra en klar og tydelig forventningsafstemning
  • at kommunikationen er konkret og tydelig frem for abstrakt

 

Vi finder det yderst relevant at give grundig information om vigtigheden af at indgå i et tæt samarbejde med forældrene til møder og andre fora på skolen, således at forældrene bliver bevidste om formålet med skole-hjemsamarbejdet, og de krav skolen stiller dem. Derudover gør vi ligeledes rede for betydningen af et vellykket skole-hjemsamarbejde for børnenes læring og trivsel.

Dialogen med forældrene foretages ud fra en anerkendende tilgang og et ressourcesyn.