MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Vores kommunikation

Vores Kommunikation:

Felsted Centralskole lægger stor vægt på at sikre en god kommunikation - både indadtil og udadtil.

Skolen udgiver hvert kvartal et 'nyhedsbrev' til skolens forældre. Formålet med nyhedsbrevet er at sende en mere generel information om skolen ud til alle forældre.

Den enkelte lærer eller ledelsen vil naturligvis løbende orientere klasserne eller forældre til enkelte elever, såfremt der opstår episoder eller et særligt behov.

Derudover søger Felsted Centralskole at være aktiv i forhold til omverdenen, samt synliggøre overfor forældre og andre hvor dygtige elever vi har. På hjemmesiden kan i derfor også fra tid til anden se artikler fra medier, hvor vi har gjort os bemærket.

Med udleveringen af iPads til alle skolens elever er der opnået sikkerhed for, at alle forældre har adgang til elektronisk information. Det betyder også, at der er fastsat nye retningslinjer for kommunikationen mellem skole og hjem.

Fra efterår 2019 vil kommunikation være rettet via Aula. Derved er fundamentet skabt for at hjemmet er informeret om hvad der sker på skolen og i årgangene.

Skolebestyrelsen vil drøfte krav og forventninger til kommunikationen mellem skole og hjem. Disse vil blive beskrevet her, så snart de er endeligt vedtaget.