MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Til lærerstuderende

Til lærerstuderende

Velkommen som praktikant på Felsted Centralskole!

Vi glæder os til at modtage dig på skolen. Det er vigtigt, at du kontakter skolen, så snart du får besked om, at du skal i praktik på Felsted Centralskole, så vi kan prøve at opfylde dine ønsker for den kommende praktik.

Felsted Centralskole er en folkeskole hvor den daglige undevisning er placeret i tidsrummet kl. 8.00 - 15.05. Vores faste møder for personalet mandage kl. 15.00 - 17.00.

Her kan du få vores uddannelsesplan for praktikniveau 1, praktikniveau 2 henholdsvis praktikniveau 3 (4. årgang).

Såfremt du har spørgsmål vedr. din praktik på Felsted Centralskole, kan du kontakte skolens praktikansvarlige:

Annette Grundtvig Larsen. mail: annette.Grundtvig@skolekom.dk