MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Til Pædagogstuderende

Velkommen til Felsted Centralskole!

Vi glæder os til at modtage dig på skolen. Det er vigtigt, at du kontakter skolen, så snart du får besked om, at du skal i praktik på Felsted Centralskole.

Felsted Centralskole er en folkeskole med tilhørende SFO. Pædagogerne indgår i både den fagopdelte og den understøttende undervisning med deres særlige fokusområder.

Uddannelsesplanen for pædagogstuderende kan fåes hos nedenstående ansvarlig ved at kontakte vedkommende.

Såfremt du har spørgsmål vedr. din praktik på Felsted Centralskole, kan du kontakte skolens praktikansvarlige:

Praktik ansvarlig Sanela Cehobasic - mail: sanelac@mail.dk.